Surlaisite

Laiklik nedir, ne değildir?

– I –

Tanımını doğru yapmadan laikliğin ne anlama geldiğini kavrayamayız. Aksine, “Din ile DEVLET işlerinin ayrılması” ya da “Dinin SİYASETE bulaştırılmaması” gibi EKSİK-YANLIŞ düşüncelere kapılırız.

Atatürk’ün ifadesiyle: “Laiklik, YALNIZ din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.

Ama bu açıklamayı da DOSDOĞRU OKUMAMIZ gerekir. Onun, laikliği tarif ederken, en başta, DİN ile DÜNYA işlerini birbirinden ayırdığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde inanç serbestliğinin, özgürlüğünün, fikir ve vicdan hürriyetin sağlanamayacağını anlamamız gerekir.

Büyük Önder’in anladığı ve anlattığı laiklik budur.

– II –

Bir kere, herşeyden önce; ALLAH’ın kendisi LAİKTİR.
(Atatürk Allah’ın laik olduğunu aklederek keşfetmiştir)
Kul da ALLAH AHLAKI ile ahlaklanacağı için, kul da LAİK olacaktır.

Mutlak Yaratıcı’nın, “Dileseydim hepinizi tek tip yapardım“, “Allah, yalancı ve nankör kimseyi yola sokmaz“, “HALİS DİN (yalnız ve ancak) Allah’ındır” gibi uyarılarına ya da kuluna söylettiği “Sizin dininiz size, benim dinim bana” benzeri hatırlatmalarına göre laiklik;

Birebir ALLAH’IN İPİ’ne tutunmasıdır kişinin.
Allah ile arasına hiç kimseyi hiçbir şeyi (üçüncü şahısları kurumları vbs.) sokmaması; aracısız O’ndan istemesidir.

Bu, laiklikten öte üst-laikliktir.
Çünkü üst laiklik, kişinin araya kimseyi koymadan BİREBİR istemesidir.
ÜST-LAİKLİK’te birebirlik vardır.
Her duası kabul edilen (TEK ALLAH DOSTU/HALİL) İbrahim ss babası Azer’i kurtaramamıştır; Nuh ss nebi oğlunu kurtaramamıştır.

Çünkü SUR-LAİSİTE budur.

– III –

İşte böyle bireylerden oluşan toplumlar, AKL’IN (KAWL’İN) KLAVUZLUĞUNDA yürürler; MİLLET olurlar.

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” ve “Hiç bilimsiz Kur’an olur mu?” uyarınca, ezbere kulaktan dolma (HADİS uydurmalarına hikayelerine göre) DEĞİL, okuyup araştırarak sorgulayarak bilimsel yoldan, AKLEN ikna (kalben mutmainlik) yöntemiyle (yani naklen değil aklen, taklidi değil tahkiki) iman ederler.

Allah ile aralarına değil üçüncü şahısları kurumları; DİN’i bile sokmazlar. DiyN (günü) ile DüNya (hayatı) işlerini birbirinden ayırmışlardır.

Çünkü onlar, LAİK ALLAH’IN AHLAKI (İLAHİ ETİK) ile ahlaklanmak için, yaratılıştaki asalet (esas, asal, asıl, asil, maya) olan Hanif (DEİST, PROTESTant) FITRAT‘a yönelmişlerdir. (İşte bu yüzden, tek imanla yetinmeyip asgariyette iki kez iman yolunu seçmişlerdir.)

Onları Kur’an, Hanif İbrahim Milleti olarak adlandırıyor. (Geleceğin bakışıyla da onların Allah yolundaki bu kutsal davasına, PROTESTANT islam yani Haniflik, The Khaniffate deniyor.)

Biliyorlar ki, laik (dahası sür-laik) olunmadan ne HANİF ne de HALİL olunmuyor; başka türlü din asla Allah’a has/halis kılınamıyor.

En çok saldırılacak ve zarar görecek Atatürk inkılabının LAİKLİK olacağını öngörmekten öte bilen Gazi M. Kemal ATATÜRK, DÖRDÜNCÜ OK'u hem diğerlerinden UZUN tutmuş hem de başlangıcına ÇENTİK atarak oraya GİZLİ İMZA'sını koymuştur.

pS1.

Özetle:

Dünyada din yoktur.
Din gününün Maliki ALlah’tır.
Yani dini O’na has/halis kılarsın.

Önce Atatürk gibi laikliği yakalar;
Sonra tacirleri aradan çıkarıp atarsın.

Sürlaikliğe doğru yol alır;
Yalnızca Allah’a bağlanırsın.
Yalnızca Allah’tan korkarsın.

Yalnızca O’ndan istersin.

Ve bir gün gelir;
İbrahim’le Dabbe’yi anlar,
yalnızca O’nu (HU!) istersin.

Yaşasın LAİKLİK…

pS2.

Laiklik ve Ata-Türk Milliyetçiliği et-tırnak misalidir.

Biri terk edilirse diğeri de hasar görür ve bunun bedelini hep birlikte milletçe öderiz ya da geç kaldı isek ödeyemeyiz.

İki ana ŞİAR’dan biri olan LAİKLİK ilkesini terk ederek, AtaTürkiye düşmanı cumhuriyet karşıtı tarikatlerin cemaatlerin ardına takılanlar (miliyetçiler, liberaller, ülkücüler) ne kadar sorumlu iseler; diğer ana ŞİAR olan AtaTÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ilkesine yani Atatürk’ün MİLEL (milli/millist) duruşuna arkasını dönenler (solcular, sosyal demokratlar, devrimciler) de o kadar sorumludurlar.

LAİK olan yani ALlah ile arasına DİN dahil hiç kimseyi hiçbir şeyi (üçüncü kurumları, aracıları, din tacirlerini bezirganlarını, hacı hoca efendi şeyh şıh soytarılarını, zır cahil imam zangoç bilmem ne takım taklavatını, maddi manevi dinden nemalanan diyanet vatikan vb. ahbar ve ruhban sınıflarını vs.) sokmayan Atatürk ne diyordu?

– Korktukları şey olun, TÜRK olun…

Ama illa ki LAİK olun!..

+

NOT: Allah’ın LAİK olduğunu bulan Şehid Atatürk‘ümüze yine ve yeniden selam selam olsun..

26 Ağustos bloğu
(Kaynak: H.v.Aiberg)