LAİKLİK ve ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

01 02

Laiklik ve Ata-Türk Milliyetçiliği et-tırnak misalidir.

Biri terk edilirse diğeri de hasar görür ve bunun bedelini hep birlikte milletçe öderiz ya da geç kaldı isek ödeyemeyiz.

İki ana ŞİAR’dan biri olan LAİKLİK ilkesini terk ederek, Atatürkiye düşmanı cumhuriyet karşıtı tarikatlerin cemaatlerin ardına takılanlar (miliyetçiler, liberaller, ülkücüler) ne kadar sorumlu iseler; diğer ana ŞİAR olan AtaTÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ilkesine yani Atatürk’ün MİLEL (milli/millist) duruşuna arkasını dönenler (solcular, sosyal demokratlar, devrimciler) de o kadar sorumludurlar.

LAİK olan yani ALlah ile arasına hiç kimseyi hiçbir şeyi (üçüncü kurumları, aracıları, din tacirlerini bezirganlarını, hacı hoca efendi şeyh şıh soytarılarını, zır cahil imam zangoç bilmem ne takım taklavatını, maddi manevi dinden nemalanan diyanet vatikan vb. ahbar ve ruhban sınıflarını vs.) sokmayan Atatürk ne diyordu?

Korktukları şey olun, TÜRK olun

04 03