HABLEMİTOĞLU’nun Onuru ve ‘Yeni Türkiye’

Türkiye’de neoliberal dönüşümün, Amerikancı sivil turuncu darbenin tohumlarının, 18 Aralık 2002 Necip Hablemitoğlu suikastiyle başladığı tezini bugüne kadar savunageldim. Aradan geçen 8 yıllık iktidar olma sürecinde; AKP’nin hırçın, öfkeli ve işbirlikçi siyasal hegemonik tavrı sonuç olarak ‘ileri demokrasi’yle açıklanır boyuta geldi. Hablemitoğlu’nun, hiçbir sıfatı ve görevi olmadığı halde batının gizli odalarında yaptığı görüşmelerinden ötürü, susturulması […]