BAYRAK Yürekte, ATATÜRK Bilinçte

Politik muhakeme aşamasında Türkiye solcusunun beyninin büyük bir yüzdesini duygusallık yönlendiriyor. Kuşkusuz politik süreçlerin insanların duygularına olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Bunlar reddedilemez. Ancak burada sorulması gereken soru şudur: Muhakemeyi duygular üzerinden mi yürüteceğiz, olgular üzerinden mi? Duygunun Karşılığı İnsanların yönelimi iki esasa dayanır. Bir, içgüdülere -ki duygunun kaynağı budur-; iki, gerçeklere… Duygu bilgi ve […]

Teğmen ÇELEBİ Bir Fikirdir…

Teğmen Çelebi bir fikirdir Hayır, bu yazıda size TEĞMEN kitabını sunmayacağım. “Zulme Direnen Bir Halk Çocuğu” başlıklı ikinci bir yazı yazmayacağım. Hayır, bu yazıda artık çoktan çürümüş ve toz olmuş iddialardan, kumpastan bahsetmeyeceğim. TEĞMEN kitabında hepsi ayrıntılı olarak yer alıyor. Hayır, bu yazıda duygusallaşmayacağım. Bu yazıda karanlıklardan, hapislerden, mezarlardan bahsetmeyeceğim. Ve Hayır, bu yazıda her […]

Küresel Düzene Karşı Ulusal Devrim

Birgül Ayman Güler 31 Ağustos 2014 tarihli Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinde ulusalcılığı şöyle tanımlamıştır: “Ulusalcılık, köken olarak, “milliyetçilik” ya da “ulusçuluk” ilkesine dayanır. Tarihsel kökü Avrupa’da 1648 Westfalya Anlaşması ile 1789 Fransız Devrimi, sömürge dünyada da ulusal kurtuluş savaşlarıyla doğmuş ulus-devlet yapılanmasıdır. Ulusalcılık bu temeli memnuniyetle kabul eder. Yeni terimle güncel anlam ise 1990’lı yıllarda doğmuştur. […]