BAYRAK Yürekte, ATATÜRK Bilinçte

Politik muhakeme aşamasında Türkiye solcusunun beyninin büyük bir yüzdesini duygusallık yönlendiriyor. Kuşkusuz politik süreçlerin insanların duygularına olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Bunlar reddedilemez. Ancak burada sorulması gereken soru şudur: Muhakemeyi duygular üzerinden mi yürüteceğiz, olgular üzerinden mi? Duygunun Karşılığı İnsanların yönelimi iki esasa dayanır. Bir, içgüdülere -ki duygunun kaynağı budur-; iki, gerçeklere… Duygu bilgi ve […]