MUSAHAFA

MUSAFAHA; ele ele tutuşmak, tokalaşmak, eli elin içine almak vb. anlamlarda kullanılıyor. Ancak web üzerinde kelimenin kökenine dair yazılanlar, yorumlar eksik ve yetersiz kalıyor. MUSAHAFA dediğimizde ise; kaynaşmak, kavuşmak, buluşmak gibi ileri manalar içeriyor. “Allah’ımız bizlere, VECHE’sinde /CEMAL’inde; Hanifliğin kurucusu İbrahim ss ve milleti (MİH) ve yeniden bulucusu Hv.Aiberg ile musahafa nasib etsin.” (Amin) Ve […]

ALEVİ-BEKTAŞİ SOYKIRIMLARI

XVI. – XVII. yüzyıllar Alevi toplumunun en kanlı bir biçimde soykırımı ve cankırımına uğratıldığı dönemdir. Özellikle bu kanlı dönemi Yavuz Sultan Selim başlatır. Kendisine rakip gördüğü Safevi Devleti üzerine savaş açmadan önce Anadolu’daki Alevilerin sayım-dökümünü yapar ve bu insanların “defterlerinin dürülmesini”, yani öldürülmelerini buyurur. 40-80 bin arasında Alevi öldürülür… Baki ÖZ Aleviliğe İftiralara Cevaplar (Baki […]

TÜRK DÜŞMANLIĞININ GENETİK SEYRİ

Kürt beyleriyle işbirliği yaparak onbinlerce Alevi-Bektaşi Türkünü katleden Yavuz’u yere göğe sığdıramayan [1] Tayyip Erdoğan ne diyordu: “Kanuni Sultan Süleyman’ın torunlarıyız.” Peki Kanuni ne diyordu? “Kızılbaş (Alevi-Bektaşi) lekesi alanlara hapis ile yetinilmemeli. Bu gibiler isabetli önlemlerle elde edilecek habis vücutları ortadan kaldırılmalıdır. Kızılbaşlığa eğilim duyanlara gecikmeden fırsat ve imkan vermeyesin.” [2] (Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahçivan […]

AKLETMEK

Tarihe bakar, bugünden geçmişe yaşananları sorgularız. Hatta hızımızı alamaz, nobran ve hodbin nefsimizin ardına takılıp yaşayanları eleştirir, ötesinde yargılarız. Yapılan yanlışlardan ders ve ibret almak derken; kendimizi ayrı bir tarafa koyar, muaf tutar, yani soyutlarız. Çünkü ALlah yasalarının değişmezliği gerçeğini gözden kaçırırız. Oysa failler (özne) değil fiiller (yüklem) üzerinden gidebilsek, isimler değişse de eylemlerin benzerliğini […]

ALEVİ-BEKTAŞİLİK, İFTİRALAR ve YANITLAR

Efendiler, içtimai hayatın mebdei, ukdesi aile hayatıdır. Aile, izaha hacet yoktur ki, kadın ve erkekten mürekkeptir. Kadınlarımız hakkında, erkekler hakkında söz söylediğim kadar fazla izahatta bulunmayacağım. Fakat bu mevcudiyeti ulviyeyi bilhassa huzurlarında müsamaha ile geçemem. Müsaade buyurulursa bir iki kelime söyleyeceğim ve siz ne söylemek istediğimi suhuletle anlayacaksınız. Esnayı seyahatimde köylerde değil, bilhassa kasaba ve […]