ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE DOKUNULABİLİR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na verilen yetkilerin ÇOK GENİŞ olduğuna dair yapılan itiraz/iptal başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğu ile [1] reddedildi.

Yani Kurum, elektronik haberleşmeyle ilgili olarak, işletmeciler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaç duyacağı HER TÜRLÜ BİLGİ ve BELGEYİ alabilecek, gerekli kayıtları tutabilecek.
[1] AYM üyeleri Zühtü Arslan, Engin Yıldırım ve Hasan Tahsin Gökcan bu görüşe katılmadılar.
Düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına yönelik karara karşı çıkan Arslan, “Anayasa’da, ‘Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz’ hükmü bulunmaktadır. Bu gizliliğin özel bir yansıması kişisel verilerin korunmasında da karşımıza çıkmaktadır. ‘Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilir’ şeklinde de düzenlenmiştir. Kurum tarafından istenen kişisel verilerin mahiyeti, bu verilerin denetimi, kişilerin durumdan haberdar edilmesi gibi hususlar yönünden güvencelerine yer verilmiş değildir” dedi.
Kaynaklar: