DİYANET’İN SOL DÜŞMANLIĞI

Kur’an göre (Yani ALLAH’ın kitabı İLE ALDATARAK) solcuları yoldan çıkmışlar olarak gösteren yani insanları kandıran DİYANET ve benzerleri için bakınız Kur’an’da neler deniyor:

– “EY o hayat verilen İMAN EDENLER. Şüphesiz AHBAR ve RUHBAN’dan (Hıbırlar, ruhbanlar; mürekkep yalamışlar, ilahiyatçılar, şıhlar, din sınıfı oluşturanla, hacı hoca imam vs. takım taklavatı, din adamlarından) birçoğu, insanların mallarını BATIL ile yerler, Allah’ın yolundan ALIKOYARLAR (saddelerler /uzaklaştırırlar /ALLAH İLE ALDATARAK İNSANLARIN MALLARINI ÇALARLAR), ALTINI VE GÜMÜŞÜ (BİRİKTİREREK, yığarak, gömerek, yastıkaltı, aracı kurum banka repo kârpayı altın döviz borsa ve taşınmazlar vb.) KENZ ederler (VATİKAN, DİYANET, vakıf, dernek VE BENZERİ kurumlar kuruluşlar vs. yoluyla, Darül Harb vb. niyetlerini HALKTAN gizleyerek, MİLLİ varlıkları TOPLARLAR, milletin alınterini emeğini vergisini birikimlerini vs. kendilerine akıtırlar; KAMU ve KUL HAKKI yerler), onları Allah’ın yolunda İNFAK ETMEZLER (Aşırdıklarını kendilerine HELAL görürler; buna da Allah’ın İZİN verdiğine inanırlar). Onları ELİM BİR AZAB ile müjdele (Onlara ÇOK ACIKLI BİR AZABI büşra/muştula).” (Tevbe 9/34)

– “Şüphesiz bunlar elbette onları sebiyl’den (ALLAH’IN YOLUNDAN) saddederler (uzak tutar, ALIKOYARLAR). Onlar ise -kendilerinin- mühtediler (ihtida etmiş, edilmiş, hidayetlenmiş, yola gelmiş, girmiş, kılavuzlanmış olanlar) OLDUKLARINI hesap ederler (KENDİLERİNİ HİDAYET ÜZERE SANIRLAR). (Zuhruf 43/37)

– “Şüphesiz elbette onlardan bir fırka; o’nu kitaptan hesap edesiniz diye (öyle sanmanız için) dillerini (lisanlarını) leyyedeler [Nisa 4/46] (levyeder /eğip büker /eğer /eksiltirler /yelvüne). Ama o (hüve) kitaptan değildir. Derler ki: O (hüve) Allah indindendir. Ama o (hüve) Allah indinden değildir. Bildikleri halde (BİLE BİLE /kendileri biliyorlar iken) ALLAH’A -karşı- YALAN SÖYLERLER (Allah üzerine /adına /karşı kezib/yalanı derler).” (Ali İmran 3/78)

NOT: Atatürkçü anti-emperyalist solcu Deniz Gezmiş’ler YANKEE GO HOME diyerek 6. Filo’yu protesto ederlerken; emperyalizmin uşağı dinci ve katil İsmail Kahraman’lar 6. Filo’yu KIBLE edinerek namaz kılıyorlardı.