EŞİT YURTTAŞLIK

Kılıçdaroğlu yönetimindeki Y-CHP’nin anayasal düzenleme yapacağını defalarca vaat ettiği ve son olarak da seçim bildirgesine koyduğu EŞİT YURTTAŞLIK (TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATADAŞLIĞI) nedir?

Melih Aşık’ın 21/1/2016 tarihli Milliyet’teki makalesine bakalım (Kİmi yerleri BÜYÜK punto yaptık):

« Eşit yurttaşlık

CHP’nin kurultay bildirisindeki şu cümle tartışmalara yol açtı:

“Kürt sorunu EŞİT YURTTAŞLIK temelinde, TBMM zemininde TOPLUMSAL UZLAŞMA ve ORTAK AKIL ekseninde çözülmelidir.”

Anayasa’nın 10. maddesi şöyle diyor:

HERKES, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizinKANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR…

Bu ifade orada dururken neden hâlâ eşit vatandaşlık veya eşit yurttaşlıktan söz ediliyor? Ne ANLATILMAK isteniyor? CHP eski milletvekili Birgül Ayman Güler diyor ki:

Bu istek Türk vatandaşlığından VAZGEÇİLMESİ ve halkın ETNİK topluluklara bölünmesi isteğidir. Eşit vatandaşlık, bireyler arasında eşitlik, yurttaşların eşitliği DEMEK DEĞİLDİR. Bu taleple istenen, ETNİK TOPLULUKLARIN ANAYASADA KİMLİK OLARAK TANINMASI, etnik anadillerin ulusal ve bölgesel RESMİ DİL haline gelmesi, tüm devlet ve toplum hizmetlerinde çok resmi dil olması, seçimlerde parlamentonun ve belediye meclislerinin ETNİK TOPLULUK KOTALARI temelinde oluşturulmasıdır. Bu, günümüzde Bosna-Hersek’te Dayton Anlaşması’yla kurulmuş olan “milliyetler sistemi”ne geçilsin demektir. Elbette olmazsa olmaz şartı, Anayasa’dan TÜRK VATANDAŞLIĞININ SİLİNMESİDİR…

CHP gerçekten bunu mu istiyor? Neden iddialara yanıt vermiyor, neden bu ifadeyi açıklığa kavuşturmuyor? (…) »

( http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/melih-asik/esit-yurttaslik-2181947/ )

AB+D’nin ısrarla dayattığı ve Öcalan’ın hasretle beklediği AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekincelerin kaldırılmasıyla birlikte, EŞİT YURTTAŞLIK temelindeki anayasa değişikliği sayesinde Türkiye’nin BÖLÜNMESİNİN önü açılacaktır.

Yani AKP’nin terk etmek zorunda kaldığı bu İHANETİ, Y-CHP üstlenmiştir.

Siz buna BOP eşbaşkanlığı devri de diyebilirsiniz.