İNÖNÜ MÜZE EVİ

Yazılmış tarih başka, yaşanmış tarih başkadır.
Biz ise, bize anlatılagelen tarihe inanırız.
Gerçek tarihe değil..

Bırakın Osmanlı tarihini, yakın tarih bile değiştirildi.

Atatürk’ün vefatının ardından (Esasında, hastalandırıldığı dönemden itibaren) onun ilke ve devrimlerinden uzaklaşıldığı gibi, bu yönde yepyeni bir Cumhuriyet tarihi yazıldı.

Örneğin, Atatürk’ün bizzat ilgilendiği ve liselerde (dört yıl boyunca) okutulan tarih kiapları müfredattan kaldırıldı. (Yıllar sonra “Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Seti” olarak Kaynak yayınlarından çıktı. Tanıtım kısmının girişi şöyle: “1931 yılında ilk basımı yapılan ve 1941’e kadar liseler de okutulan dört ciltlik Tarih kitapları, Atatürk’ün Avrupamerkezci Tarih tezlerine karşı ulusal-devrimci teorisini inşa etme amacıyla başlattığı Tarih çalışmalarının en önemli ürünlerinden biridir…“)

Örneğin, Atatürk, Türk Milleti ARACILARA İHTİYAÇ DUYMAKSINIZ inandığı kitabı DOĞRUDAN BİR BAŞINA okuyup anlasın diye Kur’an’ı Türkçe’ye meal ettirdi. Ne var ki onun emri olmadığı halde ezan da Türkçe okunmaya başladı (1932). Yine de, herhangi bir baskı, zorlama söz konusu değildi. (Bir “Diyanet tamimi”nden bahsedilir ki, bunun kanunî yaptırımı yoktu. Arapça ezan yasağı, 1941 senesinde kanunlaştırıldı) Atatürk’ün dediği üzere, meselenin mahiyeti DİN değil, DİL idi. Ve yıllar sonra Türk Milleti, bu yasağı Atatürk’ün getirdiğine inandırıldı.

Atatürk’ün dil çalışmaları, tarih tezleri unuttuldu. Türk DİL ve TARİH kurumları amaçlarından saptırıldı. 6 OK dahil olmak üzere başlıkların içleri boşaltılıp silbaştan yeniden dolduruldu vs.

Örnekler çoğaltılabilir ve somut olarak kanıtlanabilir.

Biz şimdi, önemsiz gibi düşünülebilecek farklı bir ayrıntıya göz atalım: Malatya doğumlu olup İzmir’de doğduğu iddia edilen Mustafa İsmet HARPUTYAN’a dair İNÖNÜ MÜZE EVİ ile ilgili geçmiş tarihli bir haber..

30 Nisan 1939
Akşam, sf. 7

Millî Şefin doğduğu ev

Tarihî hususiyetlerine halel gelmeksizin tamir edilecek

İzmir (Akşam) – Cümhurreisi İsmet İnönü’nün İzmir’in Medine yokuşunda doğdukları tarihî evin Belediyece (İnönü müzesi) haline ifrağ edilmek üzere sahibinden satın alındığını yazmıştık.

Binanın bazı kısımları maili inhidam vaziyette olduğundan Belediyece tamirine başlanmakla beraber Belediye fen heyeti tarafından bir plân tanzimi için de tetkiklere başlanmıştır. Yeni inşaat ve plânda evin tarihî hususiyetlerine katiyen halel getirilmemesine dikkat edilecektir.

Plân hazırlandıktan sonra Millî Şefimize takdim olunacaktır. (İnönü müzesi) nin civarındaki evler de istimlâk edilerek yıktırılacak ve güzel bir meydan vücuda getirilecektir. Müzede, İnönü’nün muhtelif hatıraları, fotoğrafileri bulunacak ve burası bir ziyaret yeri olacaktır.

+