İRTİCAYA DANIŞTAY FRENİ

28 Aralık, 2016
Eğitim-İş

DANIŞTAY AÇILAN İMAM HATİPLERİN HUKUKA AYKIRILIĞINI TESCİLLEDİ

İktidarın 14 yıl eğitimde yaptığını iddia ettiği bunca icraata rağmen bir arpa boyu ileri gidemediğimizi uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde de ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeler göstermiştir ki Türkiye listelerin altında yer alırken en başarılı okullarımız Fen liselerimiz olarak ortaya çıkmış en alt grupta ise Sayın Bakanın da söylediği üzere İmam Hatip Liseleri yer almıştır. Başarı durumu düşük okullarımızla ilgili tedbir alması gereken Bakanlık bunun aksine proje okulu adı altında en başarılı okullarımızda kadrolaşmayı tercih ederek ülkemizin en köklü ve başarılı okullarına darbe vurmaya çalışmaktadır.

Bilindiği üzere AKP, iktidara geldiği günden itibaren tüm eğitim politikasını imam-hatip açmak ve okulları imam-hatiplere dönüştürmekten ibaret görmüştür. 4+4+4 sistemiyle bir yandan sürekli olarak yeni imam-hatip okulları açmakta diğer yandan da mevcut okulları imam-hatiplere dönüştürmeye çalışmaktadır.

Bunu yaparken de vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz şeklinde tamamen uydurma gerekçeler ortaya koymakta, karşı duruş sergileyen, okullarının ellerinden alınmasını istemeyen veli, öğrenci ve öğretmenlere de suçlayıcı bir yaklaşım sergilenmektedir.

Bu da yetmezmiş gibi imam hatiplere ücretsiz yurt, ücretsiz servis, öğle yemeği, az mevcutlu sınıflarda tekli eğitim uygulamaları yaparak teşvik edilmekte, normal ortaokullarda ikili eğitim ve kalabalık sınıflara mahkum edilerek adeta imam hatiplere zorlama gerçekleştirilmektedir.

Bu durumu örneklendirecek olursak; 2016 birinci TEOG yerleştirmelerinde sadece İstanbul’da 5 bin İmam Hatip kontenjanı açık kalmıştır. Açık kalan kontenjanlar ikinci yerleştirmede kapatılmış ve İmam Hatipe talep olmadığı gizlenmeye çalışılmış, bu da yetmezmiş gibi bu kadar açığa ve mevcut okullar boş kalmasına rağmen FETÖ darbe girişimi sonrası Bakanlığa devredilen okullar da İmam Hatip yapılmıştır. Yani her taraftan dayatma yapılmakta, hatada ısrar edilmektedir.

Ayrıca Konya ili merkezinde 30 km çapındaki bir alanda 8 okul İmam hatip Ortaokuluna dönüştürülmüş ve bu bölgede sadece 2 normal ortaokul bırakılmıştır. İmam hatip ortaokullarında normal eğitim ve 20-25 kişilik sınıflarda tekli eğitim yaparlarken yani derslik başına 20-25 kişi düşerken, bırakılan normal ortaokullarda ise ikili eğitim ve 50-60 kişilik sınıflarda eğitim yapılmıştır. Bunun da anlamı derslik başına 100-120 öğrencidir.

Tüm bu uygulamalar ise hiçbir somut ve bilimsel veri gözetilmeksizin, öğrenci ve velilerin talepleri dikkate alınmaksızın, ihtiyaç durumu gözetilmeksizin, oldu bittiye getirilerek bir Valilik kararı ile gerçekleştirilmektedir.

Gelinen noktada ise öğrencilere ya özel okula ya da imam-hatiplere gitmek dışında neredeyse başka hiçbir seçenek bırakılmamıştır.

Mevcut durum bir yana güncel olarak hükümet yetkililerince yapılan açıklamalarda daha fazla imam-hatip okullarının açılacağı da ilan edilmektedir. Bu noktada ise imam hatiplerin arttırılması, tüm okulları imam-hatip haline getirme çabasına yargı artık dur demiştir.

Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olarak düzenlenen yönetmelikte Valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya Valiliği kararı ile Konya’da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesinin iptali için dava açmıştık.

Açtığımız bu davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, bu okulların, Valilikler tarafından keyfi olarak açılabilmesine olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği‘nin ilgili maddesini iptal etmiştir. İptal gerekçesinde ise öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğuna, Valiliklerce gelişigüzel şekilde bu okulların açılamayacağına ve Bakanlığın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğuna işaret etmiştir.

Bununla birlikte gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksızın Konya ilinde açılan 8 adet imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetmiştir.

Yine bu karar bir başka önemli hususu daha içermektedir.

Bilindiği üzere okul isimleri gündelik siyasetin karşılığı olarak sürekli şekilde değiştirilmektedir. Özellikle de Cumhuriyetçi kimliği ile bilinen kimselerin adının verildiği okulların ismi sürekli olarak değiştirilmektedir.

Yine aynı dava içerisinde Konya Selçuklu’da bulunan İsmail Hakkı TONGUÇ İmam Hatip Ortaokulu’nun ismi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati İlkokulu’nun ismi ise Cemil Meriç İlkokulu olarak Valilik kararı ile değiştirilmiştir. Sendika olarak buna karşı çıkmış ve neden bu isimlerin değiştirildiği sorusunu sormuştuk. Tamamıyla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ulu Önderimiz M. Kemal ATATÜRK’ün Milli Eğitim Bakanlığı’nı da yapmış olan Mustafa Necati’nin ve bu ülkenin Milli Eğitim Sisteminin her taşında imzası olan İsmail Hakkı TONGUÇ isminin okullardan silinemeyeceğini ifade ettik.

Nitekim Danıştay da bu gerekçeleri haklı görerek keyfi şekilde yapılan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

Bu karar emsal nitelikte bir karardır.

Bu karar sonrasında artık öncelikle Valiliklerce gelişigüzel şekilde imam-hatip açılamayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacaktır. Konya’da Valilik kararlarıyla açılan imam-hatip ortaokullarının da hukuka aykırı şekilde açıldığı tespit edilmiştir.

Mustafa Necati ve İsmail Hakkı TONGUÇ tabelaları tekrar ait olduğu yere asılacaktır.

Bu karardan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders çıkarmasını umuyoruz. Okul açmada öğrenci ve velilerin talepleri ve gerçek ihtiyaçların dikkate alınmasını, tüm okulların imam-hatiplere dönüştürülmesi çabasından vazgeçilmesini ve bu ülke tarihine ve vatandaşlarının kalplerine kazınmış isimleri unutturma gayretinden uzaklaştırılmasını bekliyoruz.

Yargı kararları gecikmeksizin uygulanmak zorundadır. MEB yargı kararına uyarak başta dava konusu Konya’daki 8 okul olmak üzere yüksek yargının işaret ettiği şekilde hukuka aykırı olarak açılan tüm imam hatip okulların kapatmalı, isimleri elinden alınan okulların da isimleri geri verilmelidir.

Eğitimcilerin, laik, bilimsel demokratik, kamusal ve parasız eğitimin savunucusu
Eğitim-İş olarak bu konunun takipçisi olacağız.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/danistay-acilan-imam-hatiplerin-hukuka-aykiriligini-tescilledi-2253/

pS1.

ME.Bakanı’nın yanıtlaması için sunulan soru önergesi örnekleri:

– Mersin’de bir ortaokul müdürünün kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasakladığı yönündeki iddialara ilişkin:

7-9028s.pdf erişimi için tıklayın

7-9026s.pdf erişimi için tıklayın

7-9023s.pdf erişimi için tıklayın

7-9018s.pdf erişimi için tıklayın

– Kocaeli’deki sıbyan mekteplerine ve denetimlerine ilişkin :

7-9022s.pdf erişimi için tıklayın

– Karma eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarına ve imam hatip, anadolu ve fen liseleriyle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin:

7-9017s.pdf erişimi için tıklayın

– Manisa’da bir okul müdürünün 29 Ekim kutlamalarındaki tutumuna yönelik şikayetlere ilişkin:

7-9016s.pdf erişimi için tıklayın

– Sıbyan mektebi adı altında dini eğitim veren kurumlara ilişkin:

7-8954s.pdf erişimi için tıklayın

– Bursa İli’ndeki bazı liselerde öğrencilere yapıldığı iddia olunan uygulamalara ilişkin:

7-8953s.pdf erişimi için tıklayın

– Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kadın öğrencilere baskı ve ayrımcılık yapıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin:

7-8892s.pdf erişimi için tıklayın

– Görevden ihraç edilen öğretmenlere ve öğretmen atamalarına ilişkin (Madde 5-6-7-8):

7-8834s.pdf erişimi için tıklayın

– İstanbul’da proje okul kapsamına alınan bir lisenin müdür yardımcısının kullandığı ifadelere ilişkin:

7-8775s.pdf erişimi için tıklayın

– İstanbul Pendik’teki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin ders sırasında kız öğrencilere başlarını örtmeleri için başörtüsü ve bone dağıttığı iddiasına ilişkin:

7-8773s.pdf erişimi için tıklayın

– Proje okul uygulamalarına ilişkin:

7-8765s.pdf erişimi için tıklayın

– Son beş yılda okullarda dağıtılan ders kitaplarının bastırıldığı yayınevlerine ilişkin:

7-8763s.pdf erişimi için tıklayın

– Üstün zekalı öğrencilerin eğitimine ve Bilim ve Sanat Merkezlerine ilişkin:

7-8666s.pdf erişimi için tıklayın

– Soma Fen Lisesi’ndeki taciz iddialarına ilişkin:

7-8363s.pdf erişimi için tıklayın

pS2.

– ADIM ADIM ŞERİAT ( https://26august.wordpress.com/2016/01/09/adim-adim-seriat/ )
– ATATÜRK ve İRTİCA ve BUGÜN ( https://26august.wordpress.com/2015/06/02/ataturk-ve-irtica-ve-bugun/ )
– SİPER-İ ŞEMSLİ SERPUŞ ( https://26august.wordpress.com/2015/06/02/siper-i-semsli-serpus/ )
– 1940 TAKIYYESİ ( https://26august.wordpress.com/2015/10/31/1940-takiyyesi/ )
– YENİDEN LAİKLİK ve YENİ ŞÜKRÜ HOCALAR ( https://26august.wordpress.com/2014/06/25/yeniden-laiklik-ve-yeni-sukru-hocalar/ )
– FETHULLAHÇILIK ve TESCİLLİ MÜFTERİLİK ( https://26august.wordpress.com/2015/05/17/fethullahcilik-ve-tescilli-mufterilik/ )
– KUTLU GÜLEN/SÜFYAN HAFTASI ( https://26august.wordpress.com/2015/04/25/kutlu-gulensufyan-haftasi/ )
– BURSA NUTKU ve NURCULUK ( https://26august.wordpress.com/2015/05/29/bursa-nutku-ve-nurculuk/ )
– YIKILASI CAHİLİYE DÖNEMİ ( https://26august.wordpress.com/2014/08/27/yikilasi-cahiliye-donemi/ )
– ÇAĞDAŞ TÜRKİYE ve ATATÜRK ( https://26august.wordpress.com/2014/09/09/cagdas-turkiye-ve-ataturk/ )
– KÖSTEBEK ( https://26august.wordpress.com/2013/09/04/kostebek-onsoz-giris/ )
– HİLAFET OYUNCAĞI ( https://26august.wordpress.com/2016/11/22/hilafet-oyuncagi/ )
– ALEVİ-BEKTAŞİ SOYKIRIMLARI ( https://26august.wordpress.com/2015/06/10/alevi-bektasi-soykirimlari/ )
– KAMU HIRSIZI HÜKMÎ DOMUZLAR ( https://26august.wordpress.com/2015/06/23/kamu-hirsizi-hukmi-domuzlar/ )
– NURSİ’NİN MİRASÇILARI; MURSİ’NİN KARDEŞLERİ ( https://26august.wordpress.com/2015/06/03/nursinin-mirascilari-mursinin-kardesleri/ )
– “ADİ BİR MAHLUK” ( https://26august.wordpress.com/2016/11/01/adi-bir-mahluk/ )
– FATALİZM (CEHRİYECİLİK) ( https://26august.wordpress.com/2015/06/10/fatalizm-cehriyecilik/ )
– AKIL ve DİN ( https://26august.wordpress.com/2015/11/04/akil-ve-din/ )
– ŞERAİT ( https://26august.wordpress.com/2016/05/25/serait/ )