ATATÜRK ve LENİN’İN TEORİSİ HAYATA DÖNDÜ

14.11.2016 20:41
H.vODİNAlı

Solcular “gerici”, sağcılar “ilerici” mi oldu

Klasik manada sol nedir?
Ezilenlerin ezenlere karşı çıkmasıdır.

Peki ezilenler, ezenlere küresel düzlemde nasıl karşı çıkar?
Önce yurtsever ve anti-emperyalist olarak.

Dünya hâlâ mazlum milletler ile ezen milletler çelişmesini yaşıyor.
Sınıflar arası mücadele noktasına gelemedik bile.

Lenin ve Atatürk’ün, dönemlerinde çok net tespit ettiği gibi, ezen ve ezilen çelişmesi temel çelişmedir.
Bu çelişme hâlâ aynıdır ve fakat sol hareket pek çok manada bilinç gerilemesine uğramıştır.
Yani dünya 1900-1920’lerin bile gerisindedir teoride.

Özellikle 1980’den sonra, Reagan ve Thatcher ikilisi “Serbest Piyasa ve Küreselleşme” diye bir ideoloji ortaya attılar.
Dünya giderek global bir köy olacak ve tüm pazarlar birbiriyle bütünleşecekti.
Çok uluslu şirketler vardı bu işin arkasında tabii.

Türkiye’deki 12 Eylül 1980 darbesi de tam olarak bu ideolojinin ürünüydü.
Küresel pazara entegre olma ve sermayenin serbest dolaşımı için, Türkiye’de sol ezildi ve bu siyasi İslamcılara yaptırıldı.

Sonrasında Avrupa ve Amerikan solu bu çizgiden hareket etti.
Onlar bu ekonomik reçeteye “Çok kültürlülük” sosu kattılar.

1990’dan sonra artık düşman “Komünizm” değil, “Milliyetçilik” daha modern bir deyişle “Ulusalcılık” oldu.

Batı’da artık sağ ve sol kavramları içeriğini kaybetti.
Sosyalist Yugoslavya’nın parçalanmasından sorumlu Bill Clinton ne kadar sağcı idiyse, Blair gibi 3. Yol ayaklarında emperyalizmin uşaklığını yapanlar, etnik ve mezhepsel amigoluk yapan Avrupa “Sosyal Demokratları” da o derece sağcı oldular.

Ekonomik programlar Batı’nın sağında da solunda da hep aynıydı: Serbest piyasacılık, finans-parasal politikalar, sermayenin serbest dolaşımı için milli devletlerin yok edilmesi.
Sağcılığın yeni ismi liberalleşme oldu.

Bizde de benzer gelişmeler yaşandı.
Etnomerkezci, serbest piyasacı, özelleştirmeci, Batı’yla entegre kesimler yeni solun kendileri olduğu iddiasıyla öne çıktılar, çıkarıldılar.
’80 sonrası Türk solu, hem gerici darbenin, hem de bu çarpık zihniyetin kurbanı oldu.
Ta ki, 2008’deki ABD merkezli küresel yapısal krize değin.

Finans kapitalin üç kağıt oyunları ortaya çıktı, küreselleşmenin Çin’e yaradığını fark ettiler ve dünyanın Asya merkezli bir yöne doğru gittiğini anladılar.

Bir anda, Avrupa ve ABD’de milliyetçi, korumacı, ırkçı, muhafazakar partilerin yükseldiğini gördük.

Ama aynı zamanda sosyalistler, komünistler, küreselleşme karşıtı sol halk hareketleri de yükseldi.

Fransa’da Le Pen’in Ulusal Cephe’si, İngiltere’de Birleşik Krallık Bağımsız Partisi, Macaristan’da Fidesz’in lideri Orban, Almanya’da Almanya için Alternatif Partisi, İtalya’da zengin kuzeyin aşırı sağcı Kuzey Ligi, Avusturya’da Özgürlük Partisi, İsviçre’de Halk Partisi, Bulgaristan’da Ataka, Yunanistan’da Altın Şafak, Danimarka’da Halk Partisi, Hollanda’da yine aynı isimle Halk Partisi, ABD’deki ulusalcı Çay Partisi hareketi ve onun desteklediği Trump’ın iktidara gelişi…

Epey çoklar.

Ama bağımsız sol da öyle.

İspanya’da Podemos, İtalya’da 5 Yıldız hareketi, Yunanistan’da Syriza, İngiltere’de İşçi Partisi’nin başına uzun bir aradan sonra ilk kez küreselci olmayan gerçek manada sosyalist olan Jeremy Corbin’in geçmesi, Almanya’da Sol Partisi ve uzun bir süredir ulusalcı çizgiye kayan Alman Sosyal Demokrat Partisi, ABD’de 2008’deki siyahi Obama “devrimi” ve Bernie Sanders gibi bir sosyalist ismin adaylığı zorlaması…

Bunlara RedHack, Anonymus ve WikiLeaks gibi bağımsız düzen karşıtı bilgisayar korsanlarını da ekleyebiliriz.
Örnekler aslında çok daha fazla ama ben uzatmak istemedim.

Dikkat edin, küreselleşmeci kurulu düzene, yani büyük sermayenin müesses nizamına karşıtlık, hem sağdan, hem de soldan geliyor.
Pek çok farklılıkları olsa da, ortak noktaları küresel kapitalizm karşıtlığı ve ulusal sınırların korunması.
Çünkü kapitalizm küreselleşme ile mafyatik, tekelci, hegemonik ve neredeyse faşizan bir hal aldı.

Düşünün bir ABD’de solcu diye yutturulan Hillary ve avanesi, Libya, Suriye ve Irak’ta IŞİD’i, El Nusra’yı piyasaya sürdü.
Sadece oralarda mı?
Hiç sanmıyoruz.
Resmen terör destekçiliği yaptılar.
Üçüncü dünyada oluk oluk kan akıtırken, kendi evlerinde de yıprandılar.

Düzenin isimleri her geçen gün daha çok seçim kaybedip, geniş halk kitlelerinin her renkten ve her düşünceden kesiminin nefret objesi halini aldılar.

Ergin Yıldızoğlu, 14 Kasım tarihli Cumhuriyet’teki yazısında çok net ortaya koymuş:

“Küreselleşmeler hep çöker…
İngiltere hegemonyası altında yaşanan küreselleşme 1930’larda bir mali kriz, korumacılık, liberalizm gerilerken güçlenen devlet kapitalizmi, milliyetçilik, ırkçılık, faşizm, devrimler ve savaşlarla çöktü. ABD hegemonyası altında gelişen küreselleşme de benzer bir süreci izliyor.”

Voltaire Net’ten Thierry Meyssan’ın yazılarını takip ederim.
ABD seçimlerinin gölgesinde gözden kaçan önemli bir gelişmeyi yazmış son yazısında.
Girişten üç paragrafı alıntılıyorum:

“Moskova, 28 Ekim 2016’da Güvenlik Konseyi’ni, BM ve bölgesel örgütlerle işbirliği konusunu görüşmek üzere özel oturuma çağırdı. Konseye o anda başkanlık eden Büyükelçi Vladimir Çurkin, Bağımsız Devletler Topluluğu (Rus Sergey İvanov, BDT), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (General NikolayBordyuzha, KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (Tacik Raşit Alimov, ŞİÖ) temsilcilerini davet etmişti.

Üç genel sekreter de örgütlerinin gerçekleştirdiği işlerin sunumunu yaptılar: BDT için eski Sovyetler Birliği Devletleri arasında işbirliği, KGAÖ için askeri ittifak ve ŞİÖ için Orta Asya’nın istikrarı için bölgesel işbirliği. Söz konusu örgütler, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadele alanında BM’ye sundukları katkının altını çizdiler. Herkesin bu felaketlerin ABD tarafından yaratıldığını ve kontrol edildiğini bilmesine karşın, uluslararası retorik her iki konu üzerinde oybirliği yapıyor.

Başlangıçta her şey iyi gitse ve Güvenlik Konseyi’ne üye Devletlerin çeşitli Büyükelçileri bu taze havayla övünseler de, Ukrayna ve ABD Büyükelçilerinin konuşmaları sonrasında toplantı kısa sürdü. Bu üç örgütün NATO ve Avrupa Birliği’nin tekelini kırmasını engelleme kaygısıyla iki Büyükelçi, Rusya’yı her türlü suçu işlemekle suçladı ve bu örgütleri Rus yayılmacılığını gizlemeye hizmet etmekle itham ettiler. ABD Büyükelçisi, bu koşullarda BM’nin, ŞİÖ dahil -yani aynı zamanda Çin ile de- söz konusu örgütlerle en küçük bir işbirliği yapmasının öngörmenin mümkün olmadığı sonucuna vardı.

Washington böylece kendisine açılan tek çıkış kapısını da kapatmış oldu. Obama yönetimi, dünyanın birinci konvansiyonel askeri gücü Rusya’nın ve dünyanın birinci ekonomik gücü Çin’in kalkınmasını tanımayı reddediyor. 1991 yılındaki « Çöl Fırtınası »ndan itibaren kurumsallaşan tek kutuplu dünya örgütlenmesini terk etmeyi reddediyor ve Çin’in Batı Avrupa’ya yönelik iki kara tedarik yolunu (Bir Kuşak Bir Yol. HV) kesmek amacıyla Levant Bölgesinde ve Ukrayna’da savaşlarını sürdürüyor.”

Meyssan’ın yazısı bu şekilde.

TRUMP NE YAPACAK?

Trump, daha az NATO, Avrupa ve Savaş, daha çok korumacı içe dönük bir ekonomiyi temsil ediyor. Zaten işini ve işletmesini kaybeden alt-orta kesimlerin bu şiddetli tepkisi olmasaydı seçilmeyi rüyasında bile göremezdi. (Çin’den ithalata yüzde 45 gümrük vergisi getirmeyi vaadetti. Trump’a oy verenlerin yüzde 57’si serbest ticaret karşıtlığından onu seçmiş. Kaynak: Wall Street Journal)

Trump, dış politikada da Brzezinski ve Kissinger’in önerdiği, Rusya ile kısmen dost olup asıl rakip Çin’i baskılamayı deneyecek gibi görünüyor. Ama bu da artık miadını doldurmuş bir seçenek.

ABD ve Avrupa giderek daha korumacı ve “Ulusalcı“, Asya ise daha liberal ve entegrasyona dönük bir konuma geliyor.
Yani 1980’de hayal edilen tablo tersine döndü.
Tekelci Batı sermayesi eliyle, Batı’nın tüm dünyaya egemen kılınması projesi çöktü.

Atatürk ve Lenin’in mazlum milletler teorisi ise yükselen Asya medeniyetiyle hayata dönüyor.

Tabii ki hiçbir şey burada yazıldığı kadar kolay ve basit değil.
Uzun ve çalkantılı bir dönüşüm süreci başladı.

Hüseyin Vodinalı
Odatv.com

http://odatv.com/solcular-gerici-sagcilar-ilerici-mi-oldu-1411161200.html

https://hvodinali.wordpress.com/2016/11/14/kuresellesmecilerin-dunu-bugunu/