TÜRK KATİLİ YAVUZ SELİM

VE GÜNÜMÜZÜN YAVUZLARI

23 Aralık 2015
Rıza Zelyut, Aydınlık

Yavuz Sultan Selim, Öcalan, Barzani ve Erdoğan

Perşembe günü TBMM’de konuşan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk şöyle dedi:
“Bu coğrafyada üç hedef vardı son dönemde: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir; İmralı, iki; Barzani, üç.”
Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile terör elebaşısı Öcalan’ı aynı düzlemde göstermiş oldu. Acaba, Sayın Erdoğan, “Bu benzetmeyle bana iftira ve hakaret etti!” diyerek Bay Külünk’ü mahkemeye verecek mi? Çünkü, çok daha hafif eleştirilerimizde bizleri savcılığa şikâyet etti de…

ÖCALAN AŞKI (!)
Bay Külünk’ün de gösterdiği gibi, AKP’liler inatla “Öcalan iyi ama HDP kötü!” propagandası yapıyorlar. Bu çarpıtma boşuna değil. Yakında Öcalan ile yeniden masaya oturacaklar. Öcalan’ı överek milleti bu işe ısındırmaya çalışıyorlar.
Halbuki 40 binden fazla yurttaşımızın kanına giren PKK’nın kurucusu ve lideri Öcalan’dır. Şu an Güneydoğu’da yaşanan kanlı olayların asıl sorumlusu da odur.
Mesut Barzani ise Kürdistan hayaline kapılmış, iyice şımarmış ve Türkiye’nin güneydoğusundan “Kuzey Kürdistan!” diye söz edebilmektedir.
Bu emperyalist proje hayata geçirilsin diye ABD ve Avrupa PKK’ya, Barzani’ye her türlü desteği vermektedir. Güneydoğu Anadolu bugün eğer Filistin’e dönmüş ise baş sorumluları, Öcalan-Barzani ikilisidir.
AKP sözcüsü Külünk, hem de TBMM’de işte bu Öcalan ile bu Barzani’nin yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da yerleştirdi ama kimseden itiraz gelmedi.

KİM BU YAVUZ?
Öcalan ve Barzani’yi Erdoğan’la aynı kefeye koyduktan sonra Yavuz Sultan Selim’in torunları olmakla övünen Bay Külünk’e, belli ki hiç tanımadığı bu “Yavuz”u biraz anlatayım:
* Yavuz Sultan Selim ki babasına karşı silah çekmiş, zorla devlete el koymuş bir azgın darbecidir. Bu saray darbecisi gücü eline geçirdikten sonra bütün kardeşlerini acımasızca katlettirmiştir. Yetmemiş onların çocuklarını bile boğdurmuştur.
* Yetmemiş; babası 2. Bayezit’i Dimetoka’ya sürgün etmiş; babasını sürgün yolunda zehirletmiş; baba katili olmuştur. Cinayete kurban gittiğinden 2. Bayezit, zamanın tarihçileri tarafından “şehit” olarak anılmıştır.
* Bilinmelidir Türk halkı ondan yüzlerce yıl nefret etmiş, kendisine de sadece yırtıcı köpeklere takılan “Yavuz” lakabını uygun görmüştür.

TÜRK DÜŞMANI
* Yavuz Sultan Selim; Türklükle ilgisi kalmamış; tamamen devşirme sisteminin ürünü bir padişahtır. Esir alınan Hıristiyan çocukları Topkapı Sarayı’ndaki okulda (Enderun) yetiştirilir, devlet bunlara teslim edilirdi. Bu devşirmeler, Türk milletine amansız biçimde düşmandılar. Yavuz, bunların yetiştirdiği bir padişahtır.
* Yavuz, Türklerin Roma’yı ele geçirme ülküsü olan “Kızıl Elma” ülküsüne ihanet etmiştir. Anasının ve devşirme vezirlerinin isteği üzerine Müslümanları ezmek için Doğu’ya yönelmiştir. Böylece İslam gücü de Türk gücü de birbirine düşmüş; hem Avrupa hem de kuzeydeki Ruslar gelişme olanağı yakalamışlardır.
* Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı aldıktan sonra buradaki Cebriyye çizgisinden gericileri İstanbul’a getirmiş; din işlerini onlara teslim etmiştir. Bunlar da İslam’ın akılcı çizgisini kâfirlik diye gösterip kötülemişler; halka kaderciliği dayatmışlar; Türk Müslümanlığı’nın yerini Arap Müslümanlığı almıştır. Bunun sonucunda toplum koyu bir karanlığa doğru iteklenmiş; devlet de çöküşe geçmiştir.
* Yavuz Sultan Selim, göçebe Oğuzların hakanı Şah İsmail ile savaşıp onu yenmiştir. Bu savaş öncesinde de Anadolu’da 40 binden fazla Alevi Türkmen’i katletmiştir. Halbuki devleti kuran asıl öğeler bunlardı…
* Onun savaştığı Şah İsmail yüzde 100 Türk padişahı idi. Sarayında Türkçe konuşulur; bağlama çalınıp türküler söylenirdi. Şah İsmail, Türkçe’nin en büyük şairlerinden birisidir. Yavuz ise Türkçe’yi hor görmüş, şiirlerini İran dili Farsça yazmıştı. Yani Yavuz gayri millî; Şah İsmail ise millî idi…
* Osmanlı yöneticileri, örneğin padişah hocası Saadettin Efendi, Şah İsmail’in çevresindekileri “Etrak-i bî idrak” diye kötülüyorlardı. Yani onları “Akılsız Türk” diye aşağılıyorlardı.
* Yavuz Selim ve oğlu Süleyman ile torunu Sarı Selim; Türkleri katletmek için Kürt derebeylerini paralı asker olarak kullanmıştır. Yani Barzani ile Öcalan’ın dip dedelerinin eline Anadolu’daki Alevi Türkmenlerin kanı bulaşmıştır.
Barzani-Öcalan ekibi, aynı kırımı bugün Irak ve Suriye’deki özellikle Alevi Türkmenlere karşı da yürütmektedir. Lakin, Türkiye bu mezhepçi katliamı şimdiye kadar görmezden gelmiştir.
Bir de bugün Güneydoğu’da canını dişine takarak ABD destekli terörle mücadele eden askeri ve polisi Yavuz Sultan Selim’e benzetmezler mi?
Türk milletinin has çocukları olan bugünkü askeri-polisi, Yavuz Sultan Selim gibi vahşi, darbeci, gerici, Türk katili padişaha benzetmek; askere-polise yapılmış en büyük hakarettir.

http://www.aydinlikgazete.com/yavuz-sultan-selim-ocalan-barzani-ve-erdogan-makale,62399.html
https://rizazelyut.wordpress.com/2015/12/23/yavuz-sultan-selim-ocalan-barzani-ve-erdogan/