KUR’AN ve PUTİN

Biz, İslam ve Müslüman dendiğinde Kur’an’ı anlamak zorundayız ve ben böyle anlıyorum.

– Türk milleti iyidir, çalışkandır ve yeteneklidir.
– Onları Türkiye yönetimiyle aynı kefeye koymuyoruz.
– Allah, Türkiye’yi yönetenleri vicdan ve adalet duygusu ile akıldan yoksun bırakarak cezalandırmaya karar verdi.

Vladimir Putin

16 Aralık 2015
Yaşar Nuri Öztürk, Aydınlık

Putin’in tek sözle başlattığı devrim

Avrasya coğrafyasının en büyük ülkesi olan Rusya’nın hamleci devlet başkanı Putin, İslam ve Müslümanlar meselesinin ele alındığı Cenevre toplantısında şu çarpıcı sözü söylemişti:
“Biz, İslam ve Müslüman dendiğinde Kur’an’ı anlamak zorundayız ve ben böyle anlıyorum.”
İtiraf edelim ki, bu sözü biz bugüne kadar, değil bir gayrimüslim devlet başkanından, Müslüman devlet adamlarından, hatta Müslüman din adamlarından bile duyamadık. Tam tersini duyduk. Bugün Türk devletinin bir terör örgütü olarak dikkat ve basiretle takibe aldığı dinci hıyanet çetesi Fethullahçılığın CIA hizmetkârı takkeli lideri şöyle diyordu:
“Kur’an Müslümanlığı diye yeni bir sapıklık türettiler.” Talihsiz adam, bilmiyor ki, sapıklığın ta kendisi, söylediği o sözdür.
Putin, İslam konusunda söylediği o cümleyle büyük bir devrim yapmıştır. Onun siyasal tavırları bu noktada bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bunu, küresel ölçekte bir devrim sayıyoruz. Devrimi, mesaj vermeyi, birkaç rekât Maun namazı kılmaya bağlayanlar, Putin’in bu mesajının enginliğini, derinliğini, kozmik ve küresel etkilerini hesaplamalıdırlar. Bu samimiyet ve dirayeti göstermelidirler.
Avrasya topraklarında 20. yüzyılın en büyük devrimlerinden birini, ‘Lenin-Stalin komünizmi’ni tarihe gömen Gorbaçov yapmıştı. 21. yüzyılın dinsel düşüncede en büyük devrimlerinden birinin ilk adımını da bana göre, bir başka Rus devlet başkanı olan Putin attı.
Putin, ‘filozof-kral’ olduğunu sadece Suriye meselesini ele alan Cenevre görüşmelerindeki dirayetiyle değil, ‘İslam meselesi’ndeki ufkuyla da göstermiştir.

FEDERAL MECLİS’TEKİ DEVRİM KONUŞMA

Putin’in, uçaklarının düşürülmesi üzerine Federal Meclis’te yaptığı konuşmayı, yerli-yabancı beşyüzün üstünde gazeteci dinleyip izledi.
Putin’in o tarihsel konuşmada gökkubbeye kazılan sözü ise şu oldu:
Allah, Türk yöneticileri akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı.”  (“Allah decided to punish Turkey’e leaders by making them lose their minds.“)
Bu söz, Kur’an Yunus Suresi 100. ayetin serbest bir tercümesidir. Kelimesi kelimesine tercümesi şöyle:
“Allah, pisliği, aklını işletmeyenlerin üstüne atar.”
Ve devam etti Putin: “Türk yetkililer akıllarını kullanmış olsalardı bunca pisliğin içine batmış olmazlardı.”
Bu haber Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından ‘Die Welt’ ve ‘Handelsblatt’ta sürmanşetten verilirken, ‘Der Spiegel’ ve ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ gazeteleri de kayıtsız kalmadı.
Putin’in bu tarihsel mesajının derinlik, anlam ve önemini daha iyi kavramak için benim ‘Kötülük Toplumu’ adlı eserimin birinci bölümünün ‘Türk Toplumu Neden Kötülük Toplumu’ adlı faslı dikkatlice okunmalıdır.
Adnan Toraman adlı basiretli bir okuyucum Almanya’dan yazıyor:
“Türk insanı tarafından dinsiz imansız ilan edilen bir toplumun lideri, nasıl oluyor da, bir siyasal hadiseyi, bilinçli veya bilinçsiz, Kur’an’ın en yaşamsal mesajlarından birinin ışığında yorumlayabiliyor? 13 yıldır, mümini olduklarını iddia ettikleri dinin kitabından ne bir tek ayet okudular ne de bir ayete dayalı bir analizleri veya faaliyetleri oldu. Acaba, gerçek mümin kim?”

http://www.aydinlikgazete.com/putinin-tek-sozle-baslattigi-devrim-makale,62313.html