TÜRK DÜŞMANLIĞININ GENETİK SEYRİ

Kürt beyleriyle işbirliği yaparak onbinlerce Alevi-Bektaşi Türkünü katleden Yavuz’u yere göğe sığdıramayan [1] Tayyip Erdoğan ne diyordu:

“Kanuni Sultan Süleyman’ın torunlarıyız.”

Peki Kanuni ne diyordu?

“Kızılbaş (Alevi-Bektaşi) lekesi alanlara hapis ile yetinilmemeli. Bu gibiler isabetli önlemlerle elde edilecek habis vücutları ortadan kaldırılmalıdır. Kızılbaşlığa eğilim duyanlara gecikmeden fırsat ve imkan vermeyesin.” [2] (Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahçivan Savaşı öncesi 1551’de Diyarbakır Beylerbeyi Ayas Paşa’ya gönderdiği hattı hümayun yani ferman)

[1] İstanbul Boğazı’na yapılacak üçüncü köprüye TÜRK KATİLİ-DÜŞMANI “Yavuz Sultan Selim” isminin verilmesi elbette ki tesadüf değildir.
[2] Kaynak: Baki Öz, Aleviliğe İftiralara Cevaplar