TÜRKLER ve SOYKIRIM

Dünyada “azınlıklar” sorunu vardır.
Geçmişten günümüze de bu devam etmektedir.

Azınlık olarak nitelenen toplumlar, yaşadıkları ülkeler içinde, diğer herkes gibi eşit haklara sahip olmak, devletin imkanlarından yararlanmak isterler.

Neredeyse tüm dünya ülkelerinin savaşlarla kıtlıklarla vs. cebelleştiği dönemde; Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulur kurulmaz bu mesele açıklığa kavuşturulmuş, 1924 Anayasası’na konarak çözüme bağlanmıştır.

Kimseye “Sen şusun busun, yok efendim ermenisin, çerkezsin, kürtsün, boşnaksın, arapsın, osmanlısın vbs.” denmemiş, etnik ve/veya dinî ya da mezhepsel ayrım yapılmamıştır.

Pekiyi ne söylenmiştir:

– Madde 88: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur…” (1937’deki haliyle: “Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese ‘Türk’ denir…”)

1961’de de yinelenmiştir: “Madde 54- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür…”

Çok dikkat(!) edilmelidir, “kan bağı” var mıdır üstteki ifadelerde? Yoksa hiçbir ayrım gözetilmeksizin, “vatandaşlık bağı” mı esastır. (Herkesin ortak ismi, tanımıdır “TÜRK”.)

Üstelik, yalnızca azınlıklar sorununun çözümü yani eşit vatandaşlık da değil; kadınlara da seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır (1930) ki İLK’tir, eşsizdir benzersizdir.

Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünyada adaletsizlikler, eşitsizlikler, ikinci sınıf vatandaşlıklar, haksızlıklar vb. had safhalarda iken; genç ama binlerce yıllık tarihi olan Türk devleti gayet hızlı ve sağlıklı adımlarla, haleldilmesi gerçekten zor/güç olan problemlerin üstesinden samimiyetle gelebilmiştir.

Yine unutulmamalı, hatta hatırlatılmalıdır ki: Evren tarihinde Türkler kadar “soykırıma uğrayan” ikinci bir millet daha yoktur, olmamıştır. Örnek mi? Birlikte okuyalım…

Kureyş-Kurayza kırması Zalim Haccac onbinlerce esir Türk askerini kılıçtan geçirmiş, kadınları cariye çocukları köle yapmıştır.

Yahudi Hitler’in emriyle milyonlarca Hazar Türkü (musevi idiler), Leh (Polonya’daki yahudi olarak bilinenler aslında ‘musevi’ Karaim Türkleridirler ama onların ‘saf yahudi’ olmadıkları da siyonistlerce bilinmektedir), Çingene vb. toplama kamplarında gaz odalarında zehirlenmiş, ya da yakılarak öldürülmüştür. (Meraklı okurlar için : Sonradan bu “genocide” yahudilere karşı yapılMIŞ gibi gösterilmiştir; oysa sözkonusu olan “ırk temizliği”dir çünkü “yahudi olunmaz doğulur” uyarınca sonradan museviliği benimseyenler ayıklanmalıdırlar. Ayrıca: Fransız İhtilali’nin ardından özellikle Avrupa’da iyice refaha kavuşup açıktan ayrıcalıklar edinen gerçek yahudilerin bugünkü İSRAİL devletinin bulunduğu “filistin” bölgesine GÖÇ İÇİN İKNA edilmeleri gerekiyordu çünkü gitmek istemiyorlardı. Bu amaçla gerek Çarlık Rusya topraklarında gerekse Avrupa’da, gizli anlaşmalar yapılarak, siyonist Herzl’in elebaşlığında “genocide” tezgahlanmıştır. Yahudilerin, nazi bayraklı nazi subaylı gemilerle, Alman limanlarıdan taşındıklarına dair resimli-fotoğraflı belgeler vardır… Uzatmadan, Alman Milletini temsil etmeyen ama ne yazık ki Almanların itaat ettikleri Naziler bir kere kendileri siyonisttir ve soykırım uygulamışlardır, doğrudur; ancak katliamlar yahudilere değil, yahudi ırkından olmayanlara karşıdır. Örneğin, 4 milyon cıvarında Hazar Türkünün itlafı gibi. Almanlara da soykırım uygulanmıştır: Siyonist Hitler, 500 Almanı Berlin metrosunda suyla boğmuştur)

Yahudi Stalin tarafından milyonlarca Türk (ve Volga Almanları) katledilmiştir. Karaçay Türkleri, Ahıska Türkleri, Azeri Türkleri ve diğerleri ya sürgünlerle ya başka yöntemlele itlaf edilmiştir. (SAVAŞÇI-KATİL-SİYONİST Stalin başka; DEVRİMCİ-ÖZGÜRLÜKÇÜ-BARIŞÇI -hatta ATATÜRKÇÜ- Lenin başkadır. Dolayısıyla; Stalin Rusyası ile Lenin Rusyasını aynı kefeye koyamayız.)

Rusların, İngilizlerin, Fransızların kamplarında kaç bin Türk’ün imha edildiği, sakat bırakıldığı belli midir? Veya bilinmekte midir? (Rus, İngiliz, Fransız vediğer MİLLETLER ile onların yönetimindeki siyonist işbirlikçi hükümetlerini de aynı kefeye koyamayız.)

ingilizler_tarafindan_kor_edilen_mehmetcikler_h18822

Yıllarca süren İran-Irak savaşında yaşananlar nedir? Siyonizmin yetiştirdiği Humeyni ile Saddam, karşılıklı olarak cephelere, biri Azeri Türklerini diğeri Türkmenleri göndererek, Türkleri birbirlerine kırdırmışlardır. (8 ila 11 yılın sonunda, Irak’taki Türkmen nüfusu artmadığı gibi, beşyüz bin kadar azalmıştır.)

Uygur-Sincan’da ve 1000’in üzerindeki toplama kampında Türklere yapılanları dünyada bilmeyen, duymayan kalmış mıdır? (Bugünkü Çin’de durum tersine dönmüştür. Şimdi katliamı, Uygur el-kaidesi yapmaktadır)

Avrupa’nın ortasında, göz göre göre Boşnaklara yapılanlar?

CİA-Mossad tarafından beslenen “Çeçen yobaz-katiller”in kasten davetiye çıkartarak masum Çeçenlerin ve Rusların ve de diğerlerinin öldürülmesine zemin hazırladıkları (sebep oldukları) da özellikle hafızaya alınmalıdır (Uygur’daki durum da benzerdir /Çeçen ve Uygur el-kaide’lerinin yaptıkları, sebep oldukları).

Peki ya, saferadleri İspanya’dan gemilerle taşıyıp da ticareti yahudilerle ermenilerin eline teslim eden YEZİDİ Osmanlı’ya ne demeli? İşte o emeviyeci Osmanlı’nın, öz be öz Türk olan Safevilere, Şah İsmail’lere, Toroslar’da dört bir yanda Türkmenlere, Alevilere Bektaşilere vb. ne tür uygulamalarla saldırdıkları ve katliamlar uyguladıkları da asla unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce; dört yandan değil dört bin koldan kuşatılıp işgal edildiğimizde yaşadıklarımız nasıl açıklanabilir? Trabluslar, Balkanlar, Kafkaslar, Akkalar, Yemenler’de kimlere karşı savaşmıştır Türkler? Yerli halklara karşı mı? Elbette değil.

Emperyalizm ya doğrudan, ya da yerli işbirlikçileri (Araplar, Kürtler, Ermeniler) eliyle Türkleri; asker sivil, genç yaşlı, kadın erkek demeden katletmiştir.

Anadolu’da, Trakya’da, yani kendi vatanında kimlere karşı sathı müdafa savaşı vermiştir Türkler?

Fransız, İtalyan ve İngiliz sömürgelerinden, taaa Avusturalya’lardan Yeni Zelanda’lardan askerler taşınmıştır bu topraklara.

Asala’sından bilmem nesine değin ikide bir hortlayan taşeron katil örgütler tarafından, üstelik “uygar batı” ülkelerinin göbeğinde suikaste uğrayanlar Türkler değil midir?

Yine siyonizm destekli PKK yüzünden onbinlerce asker ve sivil Türk vatandaşı öldürülmüştür bu ülkede (ve F Tipi AKP iktidarı ile birlikte “çözüm/çözülme süreci” adı altında bugün ölümden beter hale gelinmiştir).

Tıpkı Musul’da, Kerkük’te, Telafer’de vb. olduğu gibi!..

Biz Türkler, soykırımcıyız, öyle mi?
Hayır, koskoca bir hayır…

Kendilerine katliam yapanlara karşı bile affedici, bağışlayıcı olabilen bir millettir Türk milleti. Bunun somut örneklerindendir, Karahanlı (Abdülkerim) Satuk Buğra Han.

Bakınız Hans von Aiberg’in yıllar önce (5 Mart 2003) tarihe düştüğü not’a (yalnızca not düşmek olarak okunmamalı; ders, ibret alınmalıdır, ki tarihin “tekerrür”ünde aynı hataları yanlışları aymazlıkları “tekrar” etmeyelim):

“… Talas Savaşı’nda Zalim Haccac,
binlerce Türk’ü KIYMA KIYMA doğrattı.
Esirleri öldürttü.
Müslümanlığın Türk dünyasında yayılması yerine;
NEFRET ve zulüm tohumları attı.
Bunun üzerine Türk dünyası
Arapları yeniden ÇÖLLERE sürmeye geliyordu.
İslamiyeti geldiği yere geri süreceklerdi.
Sonra bir MUCİZE oldu.
‘Ya onlarla çarpışırsınız,
yahut onlar müslüman olurlar’ sırrınca
Satuk Buğra Han, RÜYASINDA müslüman oldu.
Bu bir mucizeydi.
Çünkü Türkler içinde
en milliyetçi ve cengaver ve de
İNTİKAMCI devlet KARAHANLILAR’dır.
Arabistan’a İslamiyeti geri sürecek
ve Batı Göktürklerin öldürülmesinin hesabını soracak
ZORLU ve YAMAN aşırı Türk milliyetçisi
ve de Arap düşmanı olan KARAHANLILAR…
Öyle ki TÜRKÇE’den başka hiçbir dili kabul etmiyor…
Onların efsane lideri Buğra Han birden ŞAMAN iken MÜSLÜMAN oldu.
Resulullah rüyasında göründü ve onu etkiledi.
Ve İslamiyet Arabistan’a geri sürülmedi.
Tam tersine Haçlılar sürmek isterken
O, Karahanlısı Akhanlısı (Selçuklu) ve Seladin’i olup
İslamiyete kale oldular…”

Şimdi kimi hortlaklar mezarlarından çıkmışlar, yalandan yere ve arsızca “Türkler Ermenilere soykırım yaptı” yaygarası kopartıyorlar.

Biz Türkler ise, kendimizi savunmaktan aciziz, öyle mi? (Belgelere dayalı olarak akademik-bilimsel duruş sergileyerek savunma yapanları ise ya görmezden geliyor; ya karalamaya çalışıyoruz, doğru mu? /Bknz. Mehmet Perinçek‘in elbebeği-gözbebeği yürekli eserleri tarihsel gerçeklerdir, illa ki okunmalıdır.) (Ayrıca; Putin Rusya’sı Türklere düşman olsaydı; Ermeni Soykırım Yalanı’na karşı AİHM’de zafer kazanmamıza katkı sağlayan ARŞİVLERİNİ bize açar mıydı?)

Ya da biz savunmaya çekildikçe, suçlu durumuna düşürülüyoruz.

Oysa soykırıma uğrayan biziz.
Yüzlerce binlerce yıldır katledilen biziz.
(Daha onbinlerimiz yüzbinlerimiz milyonlarımız katıl, şehid edilecek; KARASANCAK ellerinde, Mighty ss saflarında, İKİ KEZ BARIŞ için, süfyanizme karşı mecburen savaşırken.)

Alevi’sinden Bektaşi’sinden saftirik Sünni’sine değin, “Ne mutlu Türküm diyene” diyebilen herkes; Kafkaslardan Önasya’da Ortadoğu topraklarında yaşayan Türklere değin; Arnavutlar dahil Balkanlarda yaşayan Türklerden Orta Asya’daki Türklere (Azeri, Kazak, Özbek, Türkmen vb. ayrımı yapmadan çünkü hepsi de TÜRK/TURAN) hatta Yakut-Saka Türklerine, Siberica’ya Bering’e değin; geniş bir coğrafyaya serpilmiş biz Türkler:

Eğer etnik ve dinsel farklılıkları esgeçip MİLLET olarak “ortak payda”da “ORTAK KELİME”de birleşmez isek,

“Kendini düzeltmeyen toplumu Allah düzeltmez”, “Akletmeyenlerin üzerine pislik yağdırırız” diyen Rabbimizden nasıl yardım dileriz? (İstemeyi bilelim…)

El-Kafi Allah’ımız bize (MİLLET’imize, hepimize herbirimize) yeter.
NASR ve İNAYET (YARDIM) O’ndandır, yeter ki isteyelim.

Velayetimiz El-Veliy’de, vekaletimiz El-Vekil’de olsun.
Uluğ Tengri/Çalap, yar ve yardımcımız olsun.

Amin/Alas

pS. Ayrıca bakınız:

– TELAFER ( https://26august.wordpress.com/2014/10/10/telafer/ )
– İKİ MİLYON TÜRK’E NE OLDU? ( https://26august.wordpress.com/2015/04/29/iki-milyon-turke-ne-oldu/ )
– MEZARCI KEDİLER ( https://26august.wordpress.com/2014/08/14/mezarci-kediler/ )
– ALEVİ-BEKTAŞİ SOYKIRIMLARI ( https://26august.wordpress.com/2015/06/10/alevi-bektasi-soykirimlari/ )
– HOCALI SOYKIRIMI ( https://26august.wordpress.com/2015/04/27/hocali-soykirimi/ )
– TOPRAK REFORMU ve KÜRTLER ( https://26august.wordpress.com/2015/04/27/toprak-reformu-ve-kurtler/ )
– G.K. ARŞİVİ – ERMENİ FAALİYETLERİ ( https://26august.wordpress.com/2015/05/26/g-k-arsivi-ermeni-faaliyetleri/ )
– AZERİ TÜRKÜ NE YAPTI? ( https://26august.wordpress.com/2015/04/27/azeri-turku-ne-yapti/ )
– HOVHANNES KAJAZNOUNİ RAPORU ( https://26august.wordpress.com/2015/05/01/hovhannes-kajaznouni-raporu/ )
– TAŞNAKSUTYUN PARTİSİ ( https://26august.wordpress.com/2015/04/24/tasnaksutyun-partisi/ )
– HAİN, HEP AYNI HAİN ( https://26august.wordpress.com/2015/05/30/hain-hep-ayni-hain/ )
– EY TÜRK DÜŞMANINI TANI ( https://26august.wordpress.com/2015/12/11/ey-turk-dusmanini-tani/ )
– SİYONİZMİN ALMANLARA OYUNU ( https://26august.wordpress.com/2016/06/04/siyonizmin-almanlara-oyunu/ )
– BARAK H. OBAMA ( https://26august.wordpress.com/2013/09/01/barak-h-obama/ )
– HOLOCAUSTO ( https://26august.wordpress.com/2015/12/08/holokost-uydurmasi-blog-tanitimi/ )
– YALANDAN DÜŞMANLAR ( https://26august.wordpress.com/2015/12/19/yalandan-dusmanlar/ )
– İSRAİL’İN KÜRDİSTAN TUTKUSU ( https://26august.wordpress.com/2015/06/22/israilin-kurdistan-tutkusu/ )
– İSRAİL’İN DOĞALGAZ TEZGAHI ( https://26august.wordpress.com/2015/12/20/israilin-dogalgaz-tezgahi/ )
– NEDEN GÖÇ? ( https://26august.wordpress.com/2015/12/16/neden-goc/ )
– SİYONİZM KUDURDU ; AMA … ( https://26august.wordpress.com/2016/02/16/siyonizm-kudurdu-ama/ )
– ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ VE TÜRKİYE ( https://26august.wordpress.com/2015/05/07/abdnin-cokusu-ve-turkiye/ )

– ATATÜRK VE KÜRTLER ( https://26august.wordpress.com/2015/05/01/ataturk-ve-kurtler/ )