Türkiye Gençlik Birliği Hakkında EXPOSE BİLDİRİSİ !

Gericiliğin, bölücülüğün ve ihanetin karşısında, solun enternasyonel değerlerini “milli bilinç” ile pekiştirerek, Türkiye’nin kurtuluşu için mücadele veren TGB’ne (Türkiye Gençlik Birliği), mücadele ettiği odaklar tarafından, son günlerde yapılan planlı saldırıları görmekte ve arkasında kimler olduğunu bilmekteyiz.

Expose_Logo

1968’lerden bu yana Türkiye’yi dışa bağımlı devrimlerden ve devrimcilikten kurtarıp “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” devrimciliğinde birleştirmeyi ve kurtuluş reçetesini “KEMALIZM”in içinde sunmayı kendisine görev edinen, Türkiye’nin gerçek vatanseverlerinin bugüne taşınan mirası TGB, yine o günden bu güne Emperyalistler`in kuyruğuna takılmayı kendisine şiar edinmiş, feodaliteden nemalanan, Türkiye’nin bütünlüğünün karşısında bölücülüğü savunan ve hiçbir zaman Anti-Emperyalist olamamış piyonların hedefidir.

Menfaatleri uğruna gericilerle iş birliği yapanların, 68 kuşağının ölümsüzlüğünden ve korkusuzluğundan nasiplenememişlerin, emperyalist kapılarda çare arayanların, kişisel çıkarcıların, mafya artıklarının ve kuyrukçuların, TGB’ye söyleyebileceği tek bir söz dahi yoktur!

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin milli değerleri ile devrimciliği pekiştirmiş ve mücadelesini bu paydada sürdüren, ideolojilerden arınmış bir “ANTİ-EMPERYALİST” mücadele birliği olan TGB’ne karşı yapılan saldırılar aynı zamanda Cumhuriyet Devrim’ine, Atatürk’e ve Kemalizm’e karşı yapılan saldırılardır.

Türk Milletinin gericilik-bölücülük ve Emperyalizm karşısındaki örgütlü mücadelesinin önüne set çekmeyi, toplumu pasifize etmeyi ve kurtuluş mücadelesinden uzaklaştırmayı amaçlayan bu saldırılar karşısında hiç kimsenin şüphesi olmasın ki TGB geri adım atmayacaktır!

Senelerden beri üniversiteleri ele geçirmiş, kendi kuyrukçuluğunu üniversite gençliğine empoze etmeye çalışan, gençliği “milli bilincinden” ve değerlerinden uzaklaştıran, gençliğe gerçek düşman yerine Kemalizm’i ve Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef gösteren bu odakların oyunu artık bozulmuştur! Aynı Kobani’de olduğu gibi, üniversitelerde de kaybettikleri mevzileri; Vatanseverleri öldürerek, tehdit ederek ve saldırarak geri alabileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içersindedirler. Kokuşmuş fikirleri, öldürmeye, bölmeye ve yok etmeye dayalı savunumları, artık Türk gençliği içinde karşılık bulmamaktadır!

Bu odakların, yüzyıllardır birbirine temelden bağlanmış, iç içe geçmiş ve “tek bir Millet” olmuş Türk ve Kürt halklarının arasına nifak tohumları ekerek, Türk`ü-Kürt`e, Kürt`ü-Türk`e kırdırma, kardeşi kardeşe düşürme temelli politikaları artık iflas etmiştir! Türk ve Kürt Halk`ları , Türkiye’nin kurtuluş mücadelesini, artık TGB saflarında omuz omuza vermektedir!

Gezi Direnişi ile birlikte ortaya çıkan en büyük gerçek; Türkiye’de kendisine “SOL” titri takanların, TGB’nin onurlu direnişi ve duruşu karşısında mum gibi erimeleridir. Mevzi kaybetmeyi ve Türk Gençliği`nin yeniden Atatürk’te birleşmesini hazmedemeyen bu kuyrukçuların sonu gelmiştir! Bugün paçasına yapıştığınız AKP ve Cemaat gericiliği ile birlikte, siz de yıkılacaksınız!

23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları, 30 Ağustos’ları, 29 Ekim’leri bize yeniden mücadele günleri olarak kazandıran, kumpasları yıkan, gericiliğe-bölücülüğe ve Emperyalizme karşı Türk Gençliği`ni yeniden ayaklandıran ve hepsinden ötesi; Deniz Gezmiş’lerin mirasını gururla taşıyan TGB’ye bir kez daha teşekkür ediyoruz!

Mücadeleniz mücadelemizdir!

YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!
YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

EXPOSE

https://www.facebook.com/ExposeTheTruth

http://www.theexpose.org/